Trang nhất » Văn bản » Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 số: /QĐ-UBND 05/01/2021 QUY CHẾ Công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận Hà Đông
2 Số: 4537-SGDĐT-QLT 25/12/2020 Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2021
3 Số: 133/KH-THCSVY 04/12/2020 KẾ HOẠCHTuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậungành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2020-2021
4 4243/SGDĐT-CTTT 04/12/2020 CV v/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 trong trường học
5 4155/SGDĐT-CTTT 26/11/2020 CV tăng cường công tác ANTT, ATGT trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
6 Số: 114 /KH-THCSVY 02/11/2020 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - Năm học 2020-2021
7 1007/ PGDĐT 26/10/2020 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NĂM HỌC 2020-2021
8 KH-THCSVY 14/10/2020 Kế hoạch xây dựng "Văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025" trường THCS Văn Yên
9 Số: 86A /KH-THCS 30/09/2020 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG Về sức khỏe và dinh dưỡng học đường cho HS khối 6,8
10 864/PGDĐT-THCS 22/09/2020 Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông thực hiện nhiệm vụ Năm học 2020-2021 cấp THCS
11 Số 32/2020/TT BGDĐT 19/09/2020 Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học năm 2020
12 2987/SGDĐT-GDPT 14/09/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 bậc THCS
13 Số: 3414/BGDĐT-GDTrH 04/09/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2020-2021
14 Số: 26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
15 3635/QĐ-UBND 19/08/2020 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội
16 2084/QĐ-BGDĐT 27/07/2020 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
17 12524/SGDĐT-QLT 19/05/2020 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2020 - 2021
18 Số 1602/UBND-KGVX 29/04/2020 Công văn về việc phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.
19 Số 1612/QĐ - UBND 17/04/2020 Kế hoạch tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2020 - 2021
20 Số 1187/SGDĐT - VP 16/04/2020 Hướng dẫn của SGD v/v tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
21 Số 1520/QĐ - UBND 14/04/2020 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 trên địa bàn TP Hà Nội
22 Số: 289/PGDĐT- THCS 06/04/2020 UBND QUẬN HÀ ĐÔNGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 289/PGDĐT- THCSV/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020
23 Số: 1076/SGDĐT-GDPT 05/04/2020 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019 - 2020
24 Số: 273 /PGD&ĐT 01/04/2020 Công văn V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong trường học
25 2 26/02/2020 TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNGBỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC
26 số 2071/QĐ-BGĐT 22/02/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2. Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
27 số 787/HDLN/YT - GDĐT-LĐTBXH 21/02/2020 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19
28 Số: /SGDĐT-CTTT 04/02/2020 Công văn về việc tiếp tục công tác phòng chống dịch Corona ( 2019 - nCoV)
29 2019 30/12/2019 Quy chế dân chủ ở cơ sở củaTrường THCS Văn Yên.
30 2019-2020 30/12/2019 Quy chế làm việc của Trường THCS Văn Yên
31 Số: 19/TT-BGDĐT 12/11/2019 TT 19 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH - THCS -THPT
32 Số: 1102/PGD&ĐT 09/10/2019 PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO CẤP HỌC (Theo phân loại dùng cho phần mềm quản lý SKKN của Sở GD&ĐT Hà Nội)
33 Số: 1102/PGD&ĐT 26/09/2019 Thực hiện văn bản số 4054/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2019-2020;
34 Luật số: 43/2019/QH14 27/06/2019 Luật giáo dục
35 Số: 17 /2018/TT-BGDDT 22/08/2018 TT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH - THCS
36 Số: 18 /201 8/TT-B GDDT 22/08/2018 TT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH - THCS
37 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, 10/04/2018 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
38 KH- THCS 14/08/2017 - Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.
- Căn cứ vào Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;
Trường THCS Văn Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế DCCS trong năm học như sau:
39 1103/PGD&ĐT 01/11/2016 Hướng dẫn viết SKKN và NCKH
40 9574/SGD&ĐT-HSSV 01/10/2015 CV thay đổi đối tượng tham gia cuộc thi vì ATGT thủ đô
41 823/PGD&ĐT-THCS 17/09/2015 Góp ý về dự thảo chương trình GD tổng thể
42 807/KH-PGD&ĐT 10/09/2015 Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Quận Hà Đông
43 742/KH-PGD&ĐT 26/08/2015 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch văn minh" cấp THCS Quận Hà Đông năm 2015
44 640 /KH-SGD&ĐT 25/08/2015 Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh
45 639 /KH-PGD&ĐT 25/08/2015 Kế hoạch tổ chức cuộc thi dạy học tích hợp dành cho giáo viên
46 6 /PGD-ĐT-TH 10/01/2012 Hướng dẫn đánh giá phong trào Vở sạch- Chữ đẹp cấp trường
47 186/GD-ĐT 21/11/2011 Tổ chức hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm cấp huyện năm học 2011-2012

Văn bản mới

số: /QĐ-UBND

QUY CHẾ Công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận Hà Đông

Thời gian đăng: 05/01/2021

Số: 4537-SGDĐT-QLT

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2021

Thời gian đăng: 29/12/2020

Số: 133/KH-THCSVY

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 14/12/2020

4243/SGDĐT-CTTT

CV v/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 trong trường học

Thời gian đăng: 25/12/2020

4155/SGDĐT-CTTT

CV tăng cường công tác ANTT, ATGT trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán Tân Sửu

Thời gian đăng: 25/12/2020

Số: 114 /KH-THCSVY

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - Năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 10/11/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay212
  • Tháng hiện tại19,248
  • Tổng lượt truy cập704,812

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây